Contact us

Guangzhou Yu Tai Packaging Co.,Ltd
Tel: 86-20-66251079 / 66251077

Fax: 86-20-86984800
E-mail: world@gzyutai.com.cn/overseas@gzyutai.com.cn
Add: No.1 Xing Ye Road, Fu Rong New&High Technology Industrial Zone,Shi Ling Town, Hua Du District,Guangzhou China

Website: www.gzyutai.com.cn